Tuesday, November 29, 2011

ನೆನಪಿನಂಗಳ

ಭಾವನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾವಬಿಂದುವಾಗಿರು ನೀ ,
ನೆನಪಿನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸವಿಗನಸು ನಿನಾಗಿರು ,
ಆ ನಿನ್ನ ಸವಿಗನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನೆನಪು ನಾನಾಗಿರಲಿ ,
ಹೊರ ನೂಕದಿರು ನನ್ನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಾ ನೆನಪಿನಾ ಲೋಕದಿಂದ ,
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನಯಾ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ........:)

No comments:

Post a Comment