Wednesday, January 11, 2012

ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತಿಹುದು ನಿನ್ನಯಾ ಸವಿನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ,
ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ ಹೇಳಲು ಮನದಾಳದಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ಮಾತನೊಂದು ,
ಇಂದಿಗೂ ಕಂಗಳಲಿ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಡಿದಾ ನಿನ್ನಯ ಸುಂದರ ಛಾಯೆ ,
ಅರಿಯದಾದೆನಾ ಹೀಗೇಕೆ ಕಾಡುತಿಹವು ನಿನ್ನಯ ನೆನಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆ ,
ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಡದಿರು ನೀ ಹೀಗೆ ದೂರದಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು .....,
ಸನಿಹ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಗೆಳತಿ ನಾ ಇಷ್ಟವೆಂದು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಮಿಸಲೆಂದು ...

No comments:

Post a Comment