Monday, February 11, 2013

!!... ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವ ...!!


ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ನೂರಾರು ಹೊಸ ಭಾವಗಳು
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗುವ ನನ್ನೊಳಗಿನ  ತುಮಲಗಳು
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮನದಿ ಮೂಡುವವು ಹತ್ತಾರು ಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಯಂತೆ ಜಾರುವ ಮನದ ಮಾತುಗಳು
ಅರಿಯದಾದೆ ನಾನಿಂದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವಕೆ ....!!!


No comments:

Post a Comment