Wednesday, December 7, 2011

ಪ್ರೀತಿ


ನೀ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯಗದಿದ್ದರು ಬಾಳಿನ ನಂದಾದೀಪವಾಗು ,
ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಅರಳಿ ಕಂಪ ಸೂಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರು ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿಯಾಗು ,
ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಮುತ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗು ,
ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ನೋಯಿಸಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ,
ಹೃದಯ ಅರಳಿದ ಕುಸುಮದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಡಿದರೆ ಅರಳದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.... :)

No comments:

Post a Comment