Wednesday, December 21, 2011

ಪ್ರೀತಿಯಾ ಹೆಜ್ಜೆ..

ಮರೆತು ಮರೆಯದಿರು ನೀ ಮರೆಯಲಾರದ ಈ ಅನುಭಂದವ ,
ಹಳೆಯ ಆ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ,
ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಯ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೇಲಿ ಬಿಡಬೇಡ ,
ಹೇಳುತಿದೆ ನನ್ನೀ ಮನಸು ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಂದು ,
ಹೃದಯದಲಿ ಇನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಇದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಹೆಜ್ಜೆ ....

No comments:

Post a Comment