Monday, January 7, 2013

!!...ನೀನಿಲ್ಲದಾ ಈ ಬದುಕು...!!
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವೆ ನಾ ಗೆಳತೀ
ಈ ಬಾಳ ದೂರ ತೀರದ ಯಾನಕೆ
ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ನೂರಾರು ಹೊಂಗನುಸುಗಳ ಕಟ್ಟಿ
ಅದರಲ್ಲೇ ನಿನ್ನಾ ಭಾವವ ಬಿಂಬಿಸಿ
ಕಾದಿರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನದೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನೀನಿಲ್ಲದಾ ಈ ಬದುಕು
ಇಬ್ಬನಿ ಇಲ್ಲದಾ ಮುಂಜಾನೆಯಂತೆ
ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದಾ ಬರಡು ಮನಸಿನಂತೆ....!!

No comments:

Post a Comment