Saturday, March 31, 2012

ದೂರ ತೀರದ ಯಾನಕೆ


ನೆನಪೆಂಬ ಹೃದಯದಲಿ ಭಾಂದವ್ಯದ ಕನಸುಗಳು ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನಾ
ಸೇರುವಾಸೆ  ಮಧುರ ಜೀವನದ  ಪ್ರೀತಿಯ ದೂರ  ತೀರದ ಯಾನಕೆ
ಮೌನದ ಮಾತು ಅವಿತಿಹುದು ಅಂತರಾಳದಲಿ ಅರುಹಲು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಬಯಸುತಿದೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ನಿನ್ನೆದೆಗೊರಗಿ  ನನ್ನಯಾ  ಮುಗ್ಧ  ಮನವಿಂದು
ಸಿಗುವುದೇ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಮರಿದಾ ಈ ಬಾಳ ಪಯಣಕೆ .....?? 


No comments:

Post a Comment