Tuesday, April 3, 2012

ಆಂತರ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ ....♥♥


ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕುಡಿನೋಟಕೆ ಸೋತಿದೆ ನನ್ನೀ ಮನ 
ಭಾವಾಂತರಾಳದಿ ಮೂಡಿದೆ  ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಭಾವ   
ಒಲವಿನ  ಮಿಡಿತ   ಹೇಳಬಯಸಿದೆ ಏನನ್ನೋ  ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 
ಮರೆಯಾಗುತಿದೆ  ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಮೌನದಾ  ಹಿಂದೆ
ನೋಡಲಾರೆಯಾ  ಗೆಳತಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೃದಯದಾ ಕಣ್ತೆರೆದು
ಅರ್ಥವಾದಿತೂ  ನಿನಗೆ ನನ್ನಯ  . ಆಂತರ್ಯದ  ಪ್ರೀತಿ ....♥♥


No comments:

Post a Comment