Friday, April 27, 2012

ಮೂಕ ವೇದನೆಯ ಕರಿ ನೆರಳು
ಭಾರವಾಗುತಿದೆ ಈ ಹೃದಯಾ ಜೀವದಾ ಜೀವ  ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ 
ದೂರವಾಗುತಿವೆ ಮನಸು ಮನಸುಗಳ ಮೌನದಾ ಮಾತುಗಳು 
ಅರಿಯದೆ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ಕಾಡುವುದು ಮೂಕ ವೇದನೆಯ ಕರಿ ನೆರಳು  
ಮನದ ಮಂದಿರದ  ಕದ ತಟ್ಟದೆ ಭಾವಾಂತರಾಳದಲಿ ಮುಡಿದಾ ಪ್ರೀತಿ  
ಬಡಿಸೇಯಾ ಗೆಳತಿ  ಒಲವಿನಾ ಸುಧೆಯಾ ನೊಂದ ಈ  ಜೀವಕೆ .....


No comments:

Post a Comment