Saturday, September 10, 2011

ಗೆಳತಿ

ನನ್ನಯ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಹೀಗೆ
ನಾ ಕಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವನದ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಮರಳಿ ಬಾರದಿರು ಗೆಳತಿ ನಾ ಕಾಯುವ ತೀರದೆಡೆಗೆ
ಅನಿಸುತಿದೆ ನನಗೆ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲೇ ಸುಖವಿದೆಯೆಂದು..

No comments:

Post a Comment