Saturday, September 10, 2011

ಪ್ರೀತಿ


ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಮೌನ ಭಾವನೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಬಡಿತದ ಶಬ್ದ ನೀನು
ನನ್ನೆದೆಗೂಡ ಹೊಕ್ಕಿಬಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಬಿಂದು ನೀನು
ನಾ ನಡೆವಾಗ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀನು
ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗದ ಛಾಯೆ ನೀನು.....

No comments:

Post a Comment